Friday, 30 May 2008

Mwydro

Rhaid i mi ddweud paid a disgwyl iaith ysgrifenedig perffaith o'r blog yma. Sais ydw i, sy wedi dysgu'r hen iaith. Wrth gwrs mae gen i uchelgais i fod yn berffaith ond dyma fo, uchelgais yw uchelgais. Yn y cyfamser dan ni i gyd yn byw yn y byd go iawn. Felly mi fydd camgymeriadau yn digwydd yn aml.
Ar hyn o bryd dw i ddi-waith, neu fel chwedal y sais, "rhwng swyddi", felly mae gen i digon o amser i bethau fel y blog yma. Hefyd mae gen i ddigon o amser er mwyn ymweld a chyfarfodydd y Cymry alltud sy'n byw yn yr ardal. Er engraifft, mis diweddar, es i draw i Nottingham i'r Bore Coffi, sy wedi cael ei drefnu ar gfyer aelodau Cymraeg eu iaith Cymdeithas Cymry Nottingham. Roedd hi'n cyfle wych i ddysgwyr fel fi i ymarfer.
Fel rhan mwya o'r cymdeithasau debyg, mae'r aelodaeth yn heneiddio, ond maen nhw'n brwd ac yn gyfnogi eu gilydd trwy pob math o weithgareddau ar hyd y flwyddyn. Gwelir http://www.holtonline.org.uk/cymdeithas/nottingham/ .
Efallai mi fydd hi'n syndod i rai, ond mae'na gryn dipyn o bobl sy'n byw yn Lloegr sy'n dysgu'r iaith. Dw i wedi dod ar draws bobl yn Swydd Efrog sy'n cynnal Clwb Clebran bob mis yn ardal Keighley, gwelir Clwb Clebran Bradford
http://www.communigate.co.uk/brad/welshclwbclebran/ , dydyn nhw ddim yr unig grwp chwaith. Mae'na grwp sy'n cwrdd yn wythnosol yn Derby, sef Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby, trefnydd presennol yw Allan Child, ond mae'na grwpiau yn hob man, y Chilterns, Llundain, Leicester, Coventry, Birmingham, Stockport. Mae wefan y grwp yn Derby yn rhestr grwpiau dysgywr a Chymry Cymraeg fel
Chelmsford and District Welsh Society
http://www.geocities.com/cdwelshsociety/A-index.html
Loughborough Welsh Society
http://infolinx.leics.gov.uk/infolinx/infolinx.infolinx_out.getres?id=10764&template=details
Canolfan Cymry Llundain
http://www.londonwelsh.org/
Cymdeithas Cymreig Birmingham
http://www.birminghamwelsh.org.uk/
Cymrodorion Maesbedr
http:///www.users.global.net.co.uk/~scrol/pws/mapysafle.html
Northwich Welsh Society
http://freespace.virgin.net/usedto.be/index.html
Deepings Welsh Society
http://www.deepingsonline.co.uk/pp/club/detail.asp?id=1663
Clwb Clebran Bradford
http://www.communigate.co.uk/brad/welshclwbclebran/
Clwb Cymraeg Y Chilterns
http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal1.htm
The Little Welsh Shop
http://www.thelittlewelshshop.co.uk/
Wel, dyna digon am rwan. Hwyl tan tro nesa. Jon Sais.Site Meter