Friday, 25 November 2011

Dr Siriol ColleyCawson ni newyddion trist ddoe am gyn aelod o'r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby. Bu fawr Siriol ar ddydd Sul diweddaf ar ôl brwydro hir a dewr yn erbyn cancr. Tan ei salwch diweddaf roedd Dr Siriol Colley yn aelod ffyddlon o'r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby. Dros y blynyddoedd roedd Siriol yn mynychu cyfarfodydd y cylch yn rheolaidd a hefyd yn cefnogi digwyddiadau megis Yr Ysgol Undydd Flynyddol a hefyd digwyddiadau Cymdeithas Cymry Nottingham sef y bore coffi misol, cyfarfod cyffredin y gymdeithas ac achlysuron arbennig fel y rhaglen Radio Hawl i Holi ym Mis Mai eleni. Yn ystod 2007-2008 hi oedd Llywydd Cymdeithas Cymry Nottingham. Mi fydd colled enfawr ar ei hol hi. Mae teyrnged ar safle newyddion BBC Cymru, gwelir http://www.bbc.co.uk/newyddion/15871399.
Heddwch i'w llwch.


Thursday, 3 November 2011

Cyngerdd Côr Dyfnant


Cawson ni noson arbennig Nos Wener diweddaf. Daeth dros 200 o bobl at ei gilydd i wrando ar Gôr Dyfnant o Abertawe mewn cyngerdd yn Eglwys Bedyddwyr Broadway, Derby a chafodd ei drefnu ar y cyd gan Gymdeithas Cymry Derby a Chylch Dysgwyr Cymraeg Derby. Diben y cyngerdd oedd codi pres at elusen plant Heart Hope a Help sy'n cefnogi hosbis plant yn Belarus. Yn y pen draw wnaeth y cyngerdd codi tua £1000.
Roedd perfformiad y côr yn wych, a hefyd roedd unawdydd ifanc Heather Thomas yn canu am y tro cyntaf o flaen cynulleidfa. Roedd ei pherfformiad o'r can Sua Gan yn hyfryd iawn.