Saturday, 7 February 2015

Dechrau gaeafol i'r flwyddyn


Mae sawl wythnos wedi mynd heibio ers i ni fynd yn ôl i'r gwaith ar ôl gwyliau Nadolig a'r Calan. Roeddwn i'n bwriadu mynd a'n chwaer o Breston i ymweld â'm rhieni dros y penwythnos diweddaf ond roedd problemau yn codi oherwydd tywydd gaeafol. Efo cymaint o eira yn disgyn ar ucheldir ardal y Peak a Swydd Stafford roedd rhaid i ni ohirio'r daith am dipyn. Felly dyna oedden ni efo penwythnos i'w llenwi. Cawson ni drip lleol i'r siopau yn Derby, darlith gyda nos yng nghaffi Siop Scarthin am Balestina, ac wedyn ar nos Sul aeth fy annwyl wraig Marilyn a finnau i weld ffilm, sef testament of Youth yn y Ritz, ein sinema fach leol. Wedyn er gwaethaf tywydd oer roedd rhaid i ni fynd yn ôl i'r gwaith! Diolch byth roedd y ffyrdd yn glir erbyn hyn, ond roedd eira ar gopaon y bryniau o hyd. Y penwythnos yma wedi bod yn ddiddorol. Ar ddydd Gwener cawson ni fore coffi 'Popeth yn Gymraeg' gwych draw yn Nottingham efo aelodau Cymry Nottingham, roedd Martin fy ffrind o Glay Cross a finnau’n gyfrifol am ddarparu te, coffi a'r cacennau. Hefyd roedd dipyn o gyffro yn ystod y bore oherwydd roedd raglan Siân Cothi (Bore Cothi) yn ffonio i siarad ag aelodau'r grŵp. Yn y pen draw cafodd chwech ohonon ni'r cyfle i siarad a Siân yn fyw ar y rhaglen. Ar ddydd Sadwrn roedd hi'n amser ar gyfer y gweithdy Cymraeg misol yn Derby a chawson ni gystadleuaeth Scrabl agored efo 12 o bobl yn cystadlu gan gynnwys criw o dri o Nottingham (Viv Harris, Gwynne Davies, Howell Price) ac Enid Mair Davies o ddyffryn Conwy. Cawson ni aelod newydd i'r  grŵp hefyd sef Patrick o Mansfield. Vivian John Harris ac Enid Mair Davies oedd yn fuddugol. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.