Friday, 24 June 2016

Ufferendwm Ewrop


Dw i heb sgwennu'r blog yma ers tipyn. Mae'r bywyd  wedi mynd ymlaen fel arfer, gwaith, pethe Cymraeg, wythnos wych o wyliau ym Mhenllyn ym Mis Mehefin, a rŵan dw i ar fin mynd draw i Ddolgellau am  wythnos  mewn Ysgol Haf. Ar wahân i wella rhywfaint ar fy Nghymraeg mae'n cynnig y cyfle  i drafod y sefyllfa wleidyddol bresennol efo fy ffrindiau. Yn fy marn i mae canlyniad y refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd wedi esgor ar  amser argyfyngus i'r rhai fel fi sy'n credu mewn cydweithrediad rhyngwladol, heddwch, goddefgarwch a chyfeillgarwch i bobl mewn difri angen sy'n edrych i ni am gymorth a lloches.
Roedd yr ymgyrch adael wedi gwenwyno gan hilgwn fel Britain First a mudiadau gwarthus fel UKIP. Dw i'n alaru bod cymaint o'n cydwladwyr wedi cael eu dylanwadu gan y wasg adain de megis Y Sun, Mail, Express et al.
Os bydd canlyniadau economaidd  drwg mi fydd nifer fawr o'r bobl a wnaeth pleidleisio i adael yr EU yn difaru  nes ymlaen. Efallai bydd yr Alban yn  ennill eu hannibyniaeth, beth fydd fawd Cymru? Cael eu llyncu yn derfynol gan Loegr ac yn dod 'Gorllewin Lloegr'? Pwy a ŵyr?

1 comment:

marconatrix said...

Rydach chi wedi dwyn i gof ddiweddglo y nofel ¨Wythnos Yng Ynghymru Fydd¨ :

---------
Os gadewir bethau fynd ymlaen fel y maen nhw heddiw, efallai na fydd Cymru ymhen 80 mlynedd yn ddim ond Lloegr Orllewinol ... Ond os penderfynwch chi a´ch cyd-Gymry mai´r Gymru arall fydd y Gymru wir, a gweithredu ar unwaith ... mae unrhyw beth yn bosibl ... yn dibynnu arnoch chi ... o Gaergybi i Gaerdydd ... fedr y Saeson mo´ch rhwystro chi. Chi Gymry, a chi´n unig, sydd i ddewis.
--------